O sobě

Tato stránka obsahuje co dělám, kontakt a odkazy na sociální sítě.

On this page is what i am doing, contacts and links to social networks.

Já Tomáš Gruber – přezdívka: Chobotnice a Chobotnice007

Můj Email: t.gruber303@gmail.com

Můj Telegram: https://t.me/chobotnice

Me – Tomáš Gruber – nickname: Chobotnice and Chobotnice007

My Email: t.gruber303@gmail.com

My Telegram: https://t.me/chobotnice

Techzóna: píšu a točím o technologiích

web: http://techzona.8u.cz

Tech zone – i write and make videos about technology